Сургалт №1. Гүйцэтгэлийн удирдлага

Accordion

“Хамтрагч нартаа өөрийн чадах чинээгээр мэдээлэл өг. Тэд ихийг ойлгох тусам их зүйлд санаа тавих болно. Нэгэнтээ, тэд санаа тавьж эхэлсэн л бол тэднийг хэн ч зогсоохгүй”

                                                                                                                        Сэм Уилтон

Муу мэдээг хэрхэн илэрхийлж буй байдлаас Танд менежер гэж итгэх үгүй гэдэг шийдэгдэнэ. Хэрэв Та ажилтнуудтайгаа өөрийгөө тэгшитгэх гэж байгаа бол энэ нь Таныг цэвэр харилцааг эрхэмлэдэг ажил хэрэгч удирдагч гэдгийг харуулна. Хэрэв гол асуудлын эргэн тойрон яриад байвал бусад нь ч Таныг дууриаж анхаарал татахуйц асуудлаас зайлсхийх болно. Муу мэдээг дамжуулахад бэлтгэ. Түүнийг хэлж байхдаа тэр яриагаараа юунд хүрэх гэж байгаагаа шийдвэрлэ. Ажилтнууд сонссон даруйдаа үйлдэлд орох уу?, Эсвэл ойлголт нь сайжрах ёстой юу?, үүссэн нөхцөл байдалд гарц бий юу?, Түүнийг тодруулах хэрэгтэй юу?, Асуудлын өрнөлийг хэлэлцэхийг Та хүсч байна уу?, Эсвэл тайлбарыг энэ зуур дуусгах уу?

бөбый

өбыйөбыйөбыйө өбый өыбй

өыбй өб өйы өй 

Сонин сайхан юу байна?

өыбйөыйб

Steps

Байгууллага

Нэгдүгээр улирал

өйыөйы

fsdafsdaf

fsdafsadf

Tabs

Нэг нэг нэг

өбйырдлоөрыйблор

өыйрөло рөолыйр

өрыбйолрө орөый

өрыбйлдорө оөрыбй

рлодөрый ор

өрыйболр орөйы

рөдлобйыр ордөлйы

Video

Бичлэг

өбыйөыбй

Table

Хүснэгт

өйырдолр дло

#ОвогНэри-мэйл
1.ЦэгмэдАмарбаясгаланamarb_ts@yahoo.com
2.СумьяаБатсүрэнbatsuren21@yahoo.com
3.MarkOtto@mdo
4.MarkOtto@mdo
5.MarkOtto@mdo

Steps жагсаалт

-

өбыйор өыбй

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis ad hic ut aperiam harum esse quidem laudantium, quasi repudiandae maxime voluptates, similique, ducimus nulla aliquid magni recusandae, laboriosam! Iusto, eius.

  2. Second Item

    1. First Subitem

    2. Second Subitem

  3. Third Item